Version imprimante

Monographies

 • Cambier, Albert (1981) : De grootste roem van de stad Ronse : De komponist Cypriaan De Ro(de)re, "omnium musicorum princeps., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXX (1981), p. 5–56 (Ronse)
  Lezen
 • Cambier, Albert (1982) : Meer gegevens over de ronse komponist Cypriaan De Rore., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXI (1982), p. 91-95 (Ronse)
  Lezen
 • Cambier, Albert (1983) : De definitieve bevestiging van Cypriaan De Rore's ronsische afkomst uit archiefstukken te Parma en te Ronse: een nieuwe en definitieve oplossing in verband met zijn genealogie., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXII (1983), p. 221–249 (Ronse)
  Lezen
 • Cambier, Albert (1985) : Een huldedicht voor Cypriaan De Rore uit 1576 en een proeve van discografie., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXIV (1985), p. 43-46 (Ronse)
  Lezen
 • Cambier, Albert (2007) : Hoe de Herkomst van Cypriaan de Rore ontrafeld werd., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, LVI (2007)
  Lezen
 • Daeleman, Wim (2007) : De madrigaalkunst van Cypriaan De Rore, een Vlaams componist werkzaam in Italië midden 16de eeuw, en door tijdgenoten 'Omnium Musicorum Princeps' genoemd., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, LVI (2007) (Ronse)
  Lezen
 • Kerkhove, Herman (2007) : Cypriaan De Rore en… Albert Cambier, in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, LVI (2007)
  Lezen
 • Kerkhove, Herman (2007) : Er roert entwat met De Rore in Ronse... : Welkom wederom thuis, Cypriaan ! Een Cypriaan De Rore - Stichting komt er., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, LVI (2007)
  Lezen


Page (re)travaillée la dernière fois : 4/02/2016 13:14:48
Mon code : #01_Monografies