Printversie
Persoon of Groep

Cambier, Albert

° 1922
+ 2010

Schrijver van :


 • Voor meer info: -->

 • Cambier, Albert (1981) : Cypriaan De Rore, beroemd polyphonist uit de XVIe eeuw, meest luisterrlijke telg der stad Ronse, in : Zuidvlaamse Kultuurkrant, 32, maart 1981, pp. 6 + 24
  Voor meer info: -->

 • Cambier, Albert (1981) : Cypriaan De Rore, beroemd polyphonist uit de XVIe eeuw, meest luisterrlijke telg der stad Ronse (slot), in : Zuidvlaamse Kultuurkrant, 34, Mei 1981
  Voor meer info: -->

 • Cambier, Albert (1981) : Cypriaan De Rore, beroemd polyphonist uit de XVIe eeuw, meest luisterrlijke telg der stad Ronse (vervolg), in : Zuidvlaamse Kultuurkrant, 33, April 1981, p. 3
  Voor meer info: -->

 • Cambier, Albert (1983) : De definitieve bevestiging van Cypriaan De Rore's ronsische afkomst uit archiefstukken te Parma en te Ronse: een nieuwe en definitieve oplossing in verband met zijn genealogie., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXII (1983), p. 221–249 (Ronse)
  Voor meer info: -->

 • Cambier, Albert (1981) : De grootste roem van de stad Ronse : De komponist Cypriaan De Ro(de)re, "omnium musicorum princeps., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXX (1981), p. 5–56 (Ronse)
  Voor meer info: -->

 • Cambier, Albert: De Rore : Bibliografie, Discografie, Catalogus (uitgaven, componisten) - Onuitgegeven persoonlijk kaartensysteem
  Voor meer info: -->

 • Cambier, Albert: Documenten in verband met De Rore, chronologisch geordend. (onuitgegeven)

 • Cambier, Albert (1985) : Een huldedicht voor Cypriaan De Rore uit 1576 en een proeve van discografie., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXIV (1985), p. 43-46 (Ronse)
  Voor meer info: -->

 • Cambier, Albert (1986) : Een paar Italiaanse lofdichten op Cypriaan De Rore uit ca. 1540., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXV (1986), p. 103-109 (Ronse)
  Voor meer info: -->

 • Cambier, Albert (2007) : Hoe de Herkomst van Cypriaan de Rore ontrafeld werd., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, LVI (2007)
  Voor meer info: -->

 • Cambier, Albert (1991) : Komponeerde Cypriaan De Rore ook gelegenheidswerken voor zijn eigen familie of voor zijn Ronsische bakermat en achterban ?, in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XL (1991), p. 9-19 (Ronse)
  Voor meer info: -->

 • Cambier, Albert (1982) : Meer gegevens over de ronse komponist Cypriaan De Rore., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXI (1982), p. 91-95 (Ronse)
  Voor meer info: -->

 • Cambier, Albert (1984) : Onderzoekingen over Cypriaan De Rore's vroegste verblijf in Italië., in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXIII (1984), p. 35–46 (Ronse)
  Voor meer info: -->


 • Pagina laatst bewerkt : 4/02/2016 13:19:32
  Eigen code : #Pers_1222