Printversie
Persoon of Groep

Bohn, Scheltema & Holkema

Uitgever/Drukker van :

  • Elders, Willem (1985) : Componisten van de Lage Landen, ISBN: 90 313 0701 7 (Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht-Antwerpen)
    Voor meer info: -->


  • Pagina laatst bewerkt : 4/02/2016 13:19:28
    Eigen code : #Pers_1994