Printversion

Bibliography

Cambier, Albert : De grootste roem van de stad Ronse : De komponist Cypriaan De Ro(de)re, "omnium musicorum princeps.

in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXX (1981), p. 5–56This source is completely devoted to De Rore.
Complete text in this site:
To read
Mentions sources of the works of De Rore : -->

Reference mentioned in :

- Owens, Jessie Ann : Cipriano De Rore (The New Grove) (Owens, Jessie Ann (2001))
- Schiltz, Katelijne : Rore, Rorus, Cipriano, Ciprianus, de (MGG) (Schiltz, Katelijne (1999–2007))

Naar top

Cites the following sources works of De Rore

Naar top

1 : {Census} - MunBS B : '{Census} - MunBS B'
- : 'Het is waarschijnlijk tijdens die "ledige" jaren dat hij een reis naar München maakte, bij zijn grote bewonderaar, hertog Albrecht V van Beieren. Van dit verblijf in de Beierse hoofdstad is ons althans het verbluffend realistisch portret van de kunstenaar overgebleven, geschilderd door de Beierse hofschilder Hans Mielich (fig. 2), als frontbladzijde van een bundel komposities van onze musi­cus die eveneens op rijk versierde wijze zijn geminiaturiseerd (afgewerkt in December 1559). Cypriaan De Rore kan toen nauwelijks 43-44 jaar oud geweest zijn, maar hij is er ongevleid op afgebeeld als een versleten, en gekweld mens :

Fig03

'

Naar topPage last updated : 19/03/2016 13:57:03
My code : #Ref_6322