Printversion

Bibliography

Kerkhove, Herman : Er roert entwat met De Rore in Ronse... : Welkom wederom thuis, Cypriaan ! Een Cypriaan De Rore - Stichting komt er.

in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, LVI (2007)


6 p.

This source is completely devoted to De Rore.
Complete text (in Dutch) in this site:
To read

Naar topPage last updated : 4/02/2016 13:17:57
My code : #Ref_6603