Printversion

The music of Cipriano De Rore

Ecce odor filii mei - Esto dominus fratrum


A. Type: Motet
B. Number of voices: 5vv
Ct. Text: (with translation in Dutch English) : Read


E. To be found in the following score sources:

following: CMME Project(The) - Dumitrescu (e.a.), Theodor :
- {Census} - ParisBNC 851 ("Bourdeney Manuscript") : '{Census} - ParisBNC 851 ("Bourdeney Manuscript")'

following: Meier, Bernardus (1975) :
- 1559 : BSB Mus.ms. B(1 (1559) : 'BSB Mus.ms. B(1 (1559)'


F. Modern score:

See 'Meier, Bernardus : Cipriani Rore Opera Omnia, Vol VI : Motets' : p.78

 • Contents of this volume of Meier
 • American Institute of Musicology : Uitgave De Rore (B. Meier)


  I. Incipit: M_6_78.jpg Source: 'Meier, Bernardus : Cipriani Rore Opera Omnia', American Institute of Musicology


  L. References:

  References with citation/remark:

  1 : Cambier, Albert, Komponeerde Cypriaan De Rore ook gelegenheidswerken voor zijn eigen familie of voor zijn Ronsische bakermat en achterban ? (, Ronse, 1991)
  in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XL (1991), p. 9-19
  - p.9-18 : The complete article concerns this motet.


  Page last updated : 30/06/2022 20:08:44
  My code : #6290 (M_6_78)