Bibliographie

Kerkhove, Herman : Bericht uit Parma (It.) . . . Over Cypriaan de Rore

in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, LIX, 2010, p.17-26Cette source est entièrement dédié à De Rore.

Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 4/02/2016 13:18:33
Mon code : #Ref_12149