Version imprimante

Bibliographie

Kerkhove, Herman : Ronses grootste componist Cypriaan de Rore (1515-1565): uitzicht op 2015

in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, LX, 2011, p. 307-320Cette source est entièrement dédié à De Rore.

Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 4/02/2016 13:18:37
Mon code : #Ref_13305