Version imprimante

Bibliographie

Cambier, Albert : Cypriaan De Rore, beroemd polyphonist uit de XVIe eeuw, meest luisterrlijke telg der stad Ronse

in : Zuidvlaamse Kultuurkrant, 32, maart 1981, pp. 6 + 24Cette source est entièrement dédié à De Rore.

Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 4/02/2016 13:18:37
Mon code : #Ref_13401