Version imprimante

Bibliographie

Bossuyt, Ignace : M4 - Een handschrift van uitzonderlijke waarde

in : Musica antiqua, februari 1996, p. 38 -39


2 p.

Cite des sources des oeuvres de De Rore :
-->

Naar top

Cite les sources suivantes des oeuvres de De Rore

Naar top

1 : {Census} - LeuvK 4 : '{Census} - LeuvK 4'


Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 4/02/2016 13:18:38
Mon code : #Ref_13628