Version imprimante

Bibliographie

Hautus, L. : Een uitlating van Orlando di Lasso over Cipriano de Rore

in : Mens en Melodie, juli/ aug. 1994, p. 465


In het volgende nummer (sept. 1994, p. 529) schreef Horst Leuchtmann een reactie op het artikel.

Cette source est entièrement dédié à De Rore.

Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 29/10/2019 13:10:06
Mon code : #Ref_15768