Version imprimante

Bibliographie

Cambier, Albert : De grootste roem van de stad Ronse : De komponist Cypriaan De Ro(de)re, "omnium musicorum princeps.

in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXX (1981), p. 5–56Cette source est entièrement dédié à De Rore.
Texte intégrale sur ce site:
Lire
Cite des sources des oeuvres de De Rore : -->

Référence mentionnée dans :

- Owens, Jessie Ann : Cipriano De Rore (The New Grove) (Owens, Jessie Ann (2001))
- Schiltz, Katelijne : Rore, Rorus, Cipriano, Ciprianus, de (MGG) (Schiltz, Katelijne (1999–2007))

Naar top

Cite les sources suivantes des oeuvres de De Rore

Naar top

1 : {Census} - MunBS B : '{Census} - MunBS B'
- : 'Het is waarschijnlijk tijdens die "ledige" jaren dat hij een reis naar München maakte, bij zijn grote bewonderaar, hertog Albrecht V van Beieren. Van dit verblijf in de Beierse hoofdstad is ons althans het verbluffend realistisch portret van de kunstenaar overgebleven, geschilderd door de Beierse hofschilder Hans Mielich (fig. 2), als frontbladzijde van een bundel komposities van onze musi­cus die eveneens op rijk versierde wijze zijn geminiaturiseerd (afgewerkt in December 1559). Cypriaan De Rore kan toen nauwelijks 43-44 jaar oud geweest zijn, maar hij is er ongevleid op afgebeeld als een versleten, en gekweld mens :

Fig03

'

Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 19/03/2016 13:57:03
Mon code : #Ref_6322