Version imprimante

Bibliographie

Cambier, Albert : Hoe de Herkomst van Cypriaan de Rore ontrafeld werd.

in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, LVI (2007)


Dit artikel van A.Cambier verscheen oorspronkelijk in het driemaandelijks tijdschrift ‘Musica Sacra‘, uitgave van v.z.w. Musica, Vlaams Centrum voor Oude Muziek, ISSN 0771-7016. 1988, nr 3: pp.124-129

Cette source est entièrement dédié à De Rore.
Texte intégrale (en Néerlandais) sur ce site:
Lire

Référence mentionnée dans :

- Owens, Jessie Ann : Cipriano De Rore (The New Grove) (Owens, Jessie Ann (2001))
- Schiltz, Katelijne : Rore, Rorus, Cipriano, Ciprianus, de (MGG) (Schiltz, Katelijne (1999–2007))

Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 4/02/2016 13:17:34
Mon code : #Ref_6328