Version imprimante

Bibliographie

Daeleman, Wim : De madrigaalkunst van Cypriaan De Rore, een Vlaams componist werkzaam in Italië midden 16de eeuw, en door tijdgenoten 'Omnium Musicorum Princeps' genoemd.

in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, LVI (2007)Cette source est entièrement dédié à De Rore.
Texte intégrale sur ce site:
Lire
Cites des oeuvres de De Rore : -->

Naar top

Cite les oeuvres suivantes de De Rore

1 : Calami sonum ferentes, 4vv (Motet) - [11, 14 Refs., , +Tnfe]

2 : Da le belle contrade d'oriente, 5vv (Madrigaal) - [12, 12 Refs., , +Tne]

3 : Mentre lumi maggior, 5vv (Madrigaal) - [3, 6 Refs., , +Tnfe]

4 : Se ben il duol (2p Ben voi), 5vv (Madrigaal) - [5, 10 Refs., , +Tnfe]


Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 26/07/2022 14:21:49
Mon code : #Ref_6594