Version imprimante

Bibliographie

Kerkhove, Herman : Er roert entwat met De Rore in Ronse... : Welkom wederom thuis, Cypriaan ! Een Cypriaan De Rore - Stichting komt er.

in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, LVI (2007)


6 p.

Cette source est entièrement dédié à De Rore.
Texte intégrale (en Néerlandais) sur ce site:
Lire

Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 4/02/2016 13:17:57
Mon code : #Ref_6603