Version imprimante

Bibliographie

Cambier, Albert : Komponeerde Cypriaan De Rore ook gelegenheidswerken voor zijn eigen familie of voor zijn Ronsische bakermat en achterban ?

in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XL (1991), p. 9-19Cette source est entièrement dédié à De Rore.
Cites des oeuvres de De Rore :
-->

Référence mentionnée dans :

- Schiltz, Katelijne : Rore, Rorus, Cipriano, Ciprianus, de (MGG) (Schiltz, Katelijne (1999–2007))

Naar top

Cite les oeuvres suivantes de De Rore

1 : Ecce odor filii mei - Esto dominus fratrum, 5vv (Motet) - [0, 1 Ref., , +Tne]
- p. 9-18 : L'article entier concerne ce motet.


Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 4/02/2016 13:17:58
Mon code : #Ref_6604