Version imprimante

Bibliographie

Petrarca, Francesco - Verstegen, Peter : Petrarca, Francesco : Het Liedboek (Canzoniere)

Athenaeum - Polak & Van Gennep , Amsterdam, 2008, ISBN: 978 90 253 6354 3
Ref_7803.jpgVertaald en toegelicht door Peter Verstegen van Canzoniere van Francesco Petrarca
795 p.

Référence mentionnée dans :

- bol.com (
bol.com)
page: bol.com : Liedboek Canzoniere :
Beschrijving
Petrarca's Canzoniere of Het Liedboek is om minstens drie redenen klassiek: het vormt het schitterende begin van de renaissance in de literatuur het is het grootste monument voor een liefde in lyrische gedichten en het is het boek waarin alle rijkdommen van de vorm der vormen, het sonnet, aan het licht worden gebracht. Meestervertaler Peter Verstegen is de eerste die alle 366 gedichten (niet allemaal sonnetten) heeft durven vertalen - en hij is er glansrijk in geslaagd.
Als man van de renaissance bestudeert en bewondert Petrarca de klassieken, maar als hij in de volkstaal schrijft bouwt hij vooral voort op middeleeuwse poëzie. Hij combineert de vrouwendienst van de troubadours, het bezingen van een onbereikbaar hoge geliefde, met de zoetvloeiende dichttrant van Dante. Het resultaat is iets volkomen nieuws, het begin van een nieuw tijdperk - door Petrarca's vele navolgers kunnen we het ons misschien niet meer zo goed voorstellen, maar zijn sonnetten zijn treffend, pittig, subtiel en ontroerend op een destijds ongehoorde manier. Wat ons in ieder geval aanspreekt, omdat het van alle tijden is, zijn Petrarca's hevige gevoelens: verliefdheid in het begin, smart bij de dood van Laura, en tot slot een samengaan van die twee in een lyrische synthese.
Recensie(s)
Francesco Petrarca (1304-1374) beheerste samen met Dante en Boccaccio de Italiaanse 14e eeuw, het Trecento. Zijn Canzoniere of Liedboek behoort tot de mooiste lyriek uit de hele Italiaanse literatuur en heeft op latere periodes een grote invloed uitgeoefend. Zelf beschouwde de dichter zijn Latijnse traktaten over filosofie en allerlei andere onderwerpen als belangrijker. De meeste van de 366 gedichten zijn sonnetten. Ze behandelen de liefde die Petrarca koesterde voor Laura, het meisje dat hij op Goede Vrijdag van het jaar 1327 in Avignon (Petrarca werkte er aan het pauselijke hof) ontmoette. Zij vallen in twee groepen uiteen: voor en na de dood van Laura. Het gaat om een hoofse liefde, waarbij de geliefde een onbereikbare vrouw is. Sommigen hebben zelfs betwijfeld of er ooit een echte Laura is geweest. Peter Verstegen is erin geslaagd om de gedichten toegankelijk te maken voor een publiek dat het 14e-eeuws Italiaans niet beheerst. Een uitgebreid commentaar begeleidt de vertaling: zeker geen overbodige luxe, want Petrarca begrijpen is niet gemakkelijk. Verzorgde tweetalige uitgave in cassette.
(NBD|Biblion recensie, Bernard Huyvaert)

Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 4/02/2016 13:18:13
Mon code : #Ref_7803