Version imprimante

Bibliographie

Cambier, Albert : De Rore : Bibliografie, Discografie, Catalogus (uitgaven, componisten) - Onuitgegeven persoonlijk kaartensysteem

Cites des oeuvres de De Rore :
-->

Naar top

Cite les oeuvres suivantes de De Rore

1 : Vous scavez bien, 4vv (Chanson) - [1, 5 Refs., , +Tne]
- : 'Frans Chanson (4-stemmig); vroege, onrijpe 'Nederlandse' stijl'


Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 4/02/2016 13:18:15
Mon code : #Ref_8992