Bibliographie

Bogaert, Irène : Giaches de Wert, Vlaams Polyfonist 1536-1596.

Uitgeverij Peeters, Leuven, 1988, ISBN: 90 6831 133 6
Ref_9944.jpgTekstbewerking en Verantwoording door Prof. Dr. Joris Taels

Mentionne De Rore (à la p.47, 51, 114, 163, 172, 182, 265)

Référence mentionnée dans :

- Muziekcentrum Vlaanderen : Website (
www.muziekcentrum.be)
page: I. Bogaert: Giaches De Wert (www.muziekcentrum.be) :
'Dit boek is de uitgave van de studie over de Vlaamse polyfonist, waarmee Irène Bogaert in 1938 bekroond werd door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-en letterkunde. De studie werd echter tot nu niet gepubliceerd.'

Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 4/02/2016 13:18:16
Mon code : #Ref_9944