Version imprimante

La musique de Cipriano De Rore

L'augel sacro di Giove (2p Ondi'il bel nome vostro)


A. Type: Madrigaal
B. Nombre de voix: 5vv
Ct. Texte: (avec traduction en Anglais) : Lire


E. Se trouve dans les sources de partitions suivantes:

suivant: CMME Project(The) - Dumitrescu (e.a.), Theodor :
- {Census} - ParisBNC 851 ("Bourdeney Manuscript") : '{Census} - ParisBNC 851 ("Bourdeney Manuscript")'

suivant: Huys, Bernard (1965) :
- {Huys} - 383 : 'RORE (Cyprien de). Il terzo libro di madregali dove si contengono le Vergini, et altri madrigali. Novamente con ogni diligentia ristampato. A cinque voci'

suivant: Lewis, Mary S. (1988) :
- 1548 : {RISM} - 1548_10 : 'Musica di Cipriano Rore sopra le stanze del Petrarcha in laude della Madonna, e cinque madrigali di due parte l'uno non piu veduti, ne stampati, con alcuni madrigali di M. Adriano. Libro terzo.'
- 1548 : {Lewis_1} - 123 : 'RORE. MADR. A 5 LIB. III°'

suivant: Lewis, Mary S. (1997) :
- 1552 : {Lewis_2} - 177 : 'RORE. III° LIBRO DE MADRIGALI A 5'

suivant: Lewis, Mary S. (2005) :
- 1560 : {Lewis_3} - 264 : 'CANTO (ALTO, TENORE, BASSO, QVINTO) | DI CIPRIANO RORE | IL TERZO LIBRO DI MADREGALI | DOVE SI CONTENGONO LE VERGINI, ET Altri Madrigali Nouamente Con ogni diligentia Ristampato. A CINQVE VOCI | In Venetia Appresso di | Antonio Gardano. | 1560'

suivant: Vogel, Emil (1892 (2de uitg., 1977)) :
- 1548 : {Vogel} - 16 : '(1548) MVSICA Dl CIPRIANO RORE | SOPRA LE STANZE DEL PETRARCHA | in laude della Madonna, Et altri Madrigali a cinque voci, Con cinque Madrigali | di due parte l'uno del medesmo autore bellissimi non piu veduti, Insieme | quatro Madrigali nuoui a Cinque di Messer Adriano. | LIBRO TERZO. | CANTVS (Drz) CANTVS | In Venetia Appresso di | Antonio Gardane. | M.D.XLVIII'
- 1552 : {Vogel} - 18 : '(1552) CANTVS Dl CIPRIANO RORE | IL TERZO LIBRO DE MADRIGALI | Dove si Contengono Le Vergine, & altri Madrigali | Novamente Con ogni diligentia Ristampato. | A CINQVE (Drz) VOCI | In Venetia Apresso di | Antonio Gardane. | 1552.'
- 1557 : {Vogel} - 19/20 : '(1557) CANTVS | DI CIPRIANO DI RORE | IL TERZO LIBRO DE' MADRIGALI, DOVE SI CONTENGONO LE | VERGINI, ET ALTRI | MADRIGALI. | DI NVOVO CON OGNI DILIGENZA RIVEDVTI, ET RISTAMPATI | CON L'AGGIVNTA DI ALCVNI ALTRI MADRIGALI, PVR DEL | MEDESIMO AVTORE, NOVELLAMENTE (!) MESSI IN LVCE. | A CINQVE (Drz) VOCI | IN VENETIA, PER PLINIO | PIETRASANTA. MDLVII'
- 1560 : {Vogel} - 21 : '(1560) ALTO | Dl CIPRIANO RORE | IL TERZO LIBRO Dl MADREGALI | DOVE SI CONTENGONO LE VERGINI, ET | Altri Madrigali Nouamente Con ogni diligentia Ristampato. | A CINQVE (Drz) VOCI | In Venetia Appresso di | Antonio Gardano. | 1560'
- 1562 : {Vogel} - 22 : '(1562) CANTO | DI CIPRIANO RORE | LI MADRIGALI A CINQVE VOCI | IL TERZO LIBRO. | DOVE SI CONTENGONO LE VERGINE, | ET ALTRI MADRIGALI, NOVAMENTE | ristampati, & con ogni diligenza coretti (!). | (Drz) | IN VINEGIA, Appresso Girolamo Scotto. | MDLXII'
- 1566 : {Vogel} - 23 : '(1566) CANTO | DI CIPRIANO RORE | IL TERZO LIBRO DI MADRIGALI | DOVE SI CONTENGONO LE VERGINI, ET ALTRI MADRIGALI, | Nouamente con ogni diligentia Ristampato. A CINQVE (Drz) VOCI | IN VENETIA.'
- 1593 : {Vogel} - 24 : '(1593) CANTO | DI CIPRIANO DE RORE | IL TERZO LIBRO Dl MADRIGALI A CINQVE VOCI, | Doue si contengono Ie Vergine, & altri Madrigali. | Nouamente Ristampato. | (Drz) | In Venetia Appresso Angelo Gardano. | M.D.LXXXXIII.'


F. Partition moderne:

See 'Meier, Bernardus : Cipriani Rore Opera Omnia, Vol III : Madrigali 5 vocum' : p.76

 • Contenu de cette volume de Meier
 • American Institute of Musicology : Uitgave De Rore (B. Meier)


  I. Incipit: M_3_76.jpg Source: 'Meier, Bernardus : Cipriani Rore Opera Omnia', American Institute of Musicology


  L. Références:

  Références avec citation/commentaire:

  1 : Cambier, Albert, Meer gegevens over de ronse komponist Cypriaan De Rore. (, Ronse, 1982)
  in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXI (1982), p. 91-95
  - p.91 : 'Vooral met betrekking tot zijn door ons veronderstelde protestantse sympathieën, zien we ons genoodzaakt onze mening grondig te herzien. In het derde boek vijfstemmige madrigalen, die hoofdzakelijk op sonnetten van Petrarca zijn gekomponeerd, werden in de uitgave 1548 vijf nieuwe sonnetten bijgevoegd. Een van hen, 'L'augel sacro di Giove', bezingt de keizerlijke arend van Karel V. De gelegenheid tot het dichten en muzikaal bezetten van dit sonnet was naar alle evidentie de overwinning van de Gentse keizer op de protestantse vorsten te Mühlberg (24 April 1547). De vredesbesprekingen met de gevangengenomen protestantse prinsen werden geleid door Antoine Perrenot de Granvelle, de fameuze kardinaal en landvoogd der Nederlanden, zoon van Nicolas Perrenot de Granvelle, die echter pas baron van Ronse werd in 1549 en in 1550 stierf, en slechts in 1559 opgevolgd werd door Frederic Perrenot, broer van de kardinaal. Zo wordt het ook begrijpelijk dat het overwinningsmonument dat door de inwoners van Besançon (de bakermat der Granvelle's) voor Karel V was opgericht, in De Rore's madrigaal uitvoerig wordt beschreven'

  2 : Einstein, Alfred, The Italian Madrigal (vertaald naar het Engels door Alexander H. Krappe, Roger H. Sessions en Oliver Strunk) (Princeton University Press, New Jersey, 1949)
  - p.403 : 'L'augel sacro [. . .] seems gain to be a festive composition on Charles V'

  Références sans citation:

  3 : Meier, Bernardus, Cipriani Rore Opera Omnia, Vol III : Madrigali 5 vocum (American Institute of Musicology (AIM), 1961)
  - p.III

  4 : Meier, Bernardus, Cipriani Rore Opera Omnia, Vol V : Madrigali 3-8 vocum (American Institute of Musicology (AIM), 1971)
  - p.XIV

  5 : Meier, Bernardus, Staatskompositionen von Cyprian de Rore (, 1969)
  in : Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 21, p 81-118
  - p.96-98

  6 : Nuernberger, L. Dean, The Five-Voiced Madrigals of Cipriano de Rore. (University of Michigan Press , 1963)
  - p.11

  7 : Lowinsky, Edward E., Two Motets and Two Madrigals for the Este Family (, 1989)
  in : Blackburn, Bonnie J. : Music in he Culture of the Renaissance, and other essays: Edward E. Lowinsky, p. 627-635 (1989)


  Page (re)travaillée la dernière fois : 30/06/2022 20:08:54
  Mon code : #5781 (M_3_76)