Printversie

Een woordje van dank ...

Een woordje van dank wil ik hier zeker richten aan al wie me geholpen heeft zowel bij het vinden van informatie als bij het maken van deze site als ...

In verband met het vinden van informatie:

  • Mijn lieve levensgezellin Gerrie Coomans, die me met raad en daad bijstaat.
  • Albert Cambier, die in de jaren 80 van de vorige eeuw pionierswerk heeft verricht met zijn onderzoek naar de geboorteplaats van Cipriano De Rore. Zijn artikels in de "Annalen geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inde" (zie Bibliografie) zijn voor me van onschatbare waarde.
  • Serge De Man uit Berchem (Antwerpen), met wiens hulp de discografie met tientallen vermeldingen werd verrijkt.
  • Herman en Claudine Kerk'hove-Schrije uit Ronse, omwille van hun gastvrijheid en hun belangstelling voor mijn onderzoek, alsook Herman, die meerdere teksten van de Franstalige versie van deze website heeft nagekeken en verbeterd.
  • Arnold Loose, die me onder meer wegwijs gemaakt heeft in afdeling Muziek van de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ (Brussel) en me regelmatig helpt bij 't vinden van fouten in deze website. Arnold Loose onderhoudt de website van de Adriaen Willaert Stichting.
  • Inneke Vanderkerken, die meerdere teksten van de Engelstalige versie van deze website heeft nagekeken en verbeterd.
  • Marc Vuylsteke uit Maarkedal, die me een artikel over De Rore opstuurde, verschenen in The New Oxford History of Music, IV, The age of humanism; 1540-1630.

Bij het maken van deze site :

  • Mijn dochter Sarah, die me de essentie heeft bijgebracht van het opbouwen van een website. (haar website)
  • Marc Deroover, voor enkele belangrijke richtlijnen.
  • Monique Coomans, voor hulp in verband met het Gastenboek.