Printversie

Bibliografie

Cambier, Albert : Meer gegevens over de ronse komponist Cypriaan De Rore.

in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXI (1982), p. 91-95Deze bron is volledig gewijd aan De Rore.
Volledige tekst op deze webstek:
Lezen
Citeert werken van De Rore: -->

Referentie vermeld in :

- Owens, Jessie Ann : Cipriano De Rore (The New Grove) (Owens, Jessie Ann (2001))
- Schiltz, Katelijne : Rore, Rorus, Cipriano, Ciprianus, de (MGG) (Schiltz, Katelijne (1999–2007))

Naar top

Citeert de volgende werken van De Rore

1 : Alma real, se come fida stella, 5vv (Madrigaal) - [1, 10 Refs., , +Tne]
- p. 93-94 : 'Veruit het belangrijkste echter zijn de gegevens welke we kunnen halen uit een madrigaal dat De Rore, ongetwijfeld opnieuw ter gelegenheid van zijn dubbel verblijf in de Nederlande (Maart tot December 1558 en Juli tot Januari 1561) opdroeg aan Margaretha van Parma, welke in 1559 benoemd werd tot landvoogdes der Nederlanden. Dit madrigaal, 'Alma real, se come fida stella' is vooral bedoeld als dankbare hulde van De Rore aan zijn streekgenote, zijn vorstin nu en thans ook zijn beschermster. Het gedicht werd ongetwijfeld aan de Regentes opgedragen ter gelegenheid van haar officiële verjaardag : 28 December . . .'

2 : Da l'estrem'orizonte, 5vv (Madrigaal) - [2, 4 Refs., , +T]
- p. 93 : 'Een van zijn madrigalen, 'Da l'estrem'orizonte' is gewijd aan de held van Saint-Quentin (10 Augustus 1557), graaf Lamoral van Egmont, heer van Lamaide en van Zottegem en goede vriend van het Ronsische kanunnikenkapittel.'

3 : Fontana di dolore, 4vv (Madrigaal) - [0, 4 Refs., , +Tne]
- p. 93 : 'Dat De Rore niet kritiekloos stond tegenover het zedelijk verval van het pausdom in zijn dagen, wordt ons bewezen door zijn muzikale bewerking van een gedicht van Petrarca 'Fontana di dolore' dat in scherpe bewoordingen het toenmalig verval van Avignon hekelt.'

4 : L'augel sacro di Giove (2p Ondi'il bel nome vostro), 5vv (Madrigaal) - [0, 7 Refs., , +Te]
- p. 91 : 'Vooral met betrekking tot zijn door ons veronderstelde protestantse sympathieën, zien we ons genoodzaakt onze mening grondig te herzien. In het derde boek vijfstemmige madrigalen, die hoofdzakelijk op sonnetten van Petrarca zijn gekomponeerd, werden in de uitgave 1548 vijf nieuwe sonnetten bijgevoegd. Een van hen, 'L'augel sacro di Giove', bezingt de keizerlijke arend van Karel V. De gelegenheid tot het dichten en muzikaal bezetten van dit sonnet was naar alle evidentie de overwinning van de Gentse keizer op de protestantse vorsten te Mühlberg (24 April 1547). De vredesbesprekingen met de gevangengenomen protestantse prinsen werden geleid door Antoine Perrenot de Granvelle, de fameuze kardinaal en landvoogd der Nederlanden, zoon van Nicolas Perrenot de Granvelle, die echter pas baron van Ronse werd in 1549 en in 1550 stierf, en slechts in 1559 opgevolgd werd door Frederic Perrenot, broer van de kardinaal. Zo wordt het ook begrijpelijk dat het overwinningsmonument dat door de inwoners van Besançon (de bakermat der Granvelle's) voor Karel V was opgericht, in De Rore's madrigaal uitvoerig wordt beschreven'

Naar top

5 : O socii neque enim (2p Per varios casus), 5vv (Madrigaal) - [5, 5 Refs., , +Tnfe]
- p. 93 : 'Dat De Rore echter persoonlijke en hartelijke relaties onderhield met de Granvelle's, wordt ons duidelijk gemaakt door de muzikale bewerking van Granvelle's motto : 'O Socii Durate' die in 1566 verscheen in het vijfde boek vijfstemmige madrigalen. Zeer waarschijnlijk dateert deze postuum verschenen kompositie uit de tijd dat de broer van de kardinaal heer van Ronse was.'


Naar topPagina laatst bewerkt : 15/12/2022 17:33:53
Eigen code : #Ref_6323