Version imprimante

Bibliographie

Cambier, Albert : De definitieve bevestiging van Cypriaan De Rore's ronsische afkomst uit archiefstukken te Parma en te Ronse: een nieuwe en definitieve oplossing in verband met zijn genealogie.

in : Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXII (1983), p. 221–249Cette source est entièrement dédié à De Rore.
Texte intégrale sur ce site:
Lire
Cites des oeuvres de De Rore : -->

Référence mentionnée dans :

- Owens, Jessie Ann : Cipriano De Rore (The New Grove) (Owens, Jessie Ann (2001))
- Schiltz, Katelijne : Rore, Rorus, Cipriano, Ciprianus, de (MGG) (Schiltz, Katelijne (1999–2007))

Naar top

Cite les oeuvres suivantes de De Rore

1 : Alma real, se come fida stella, 5vv (Madrigaal) - [1, 10 Refs., , +Tne]
- p. 230-232


Naar topPage (re)travaillée la dernière fois : 15/12/2022 17:33:54
Mon code : #Ref_6324